Upadłość konsumencka – zagrożenie, czy ratunek?

Podpisywanie umów kredytowych to popularna czynność. Z dodatkowych pieniędzy od instytucji finansowych korzystają osoby fizyczne, a także właściciele działalności gospodarczych. Na rynku kredytowym występuje sporo grup klientów, ale niestety nie każdy pożyczkobiorca radzi sobie dobrze z regulowaniem zobowiązań długoterminowych. Wejście na ścieżkę spirali zadłużenia nie jest trudne. Wystarczy jeden kryzys w firmie lub w życiu osobistym, nagła utrata pracy, choroba, aby stracić możliwość regulowania rat. Pożyczkodawca natomiast zawsze upomina się o własne pieniądze. Upadłość konsumencka to w pewnym sensie ratunek przeznaczony osobom charakteryzującym się ogromnym zadłużeniem, które wynika najczęściej z kumulacji karnych odsetek. Takich kredytów po prostu nie da się już spłacić na przestrzeni życia jednego człowieka. Jak w ogóle wygląda upadłość konsumencka?

Jak wygląda proces oddłużania na bazie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka obowiązuje w Polsce od kilku lat. Zgłoszenie upadłości konsumenckiej następuje w momencie osiągnięcia stanu całkowitej niewypłacalności. Warto podkreślić, że upadłość konsumencka to narzędzie nie dla każdego. Niewypłacalność spowodowana świadomie, z własnej winy, bez żadnych czynników zewnętrznych nie daje podstawy do pozytywnego rozpatrzenia. Z drugiej strony niektórych dłużników spotykają w życiu sytuacje wyjątkowe, prawdziwe kryzysy. Niezależne od dłużnika okoliczności stanowią jeden z ważniejszych kroków do rozpatrzenia upadłości konsumenckiej na korzyść osoby fizycznej. Upadłość konsumencka to narzędzie odnawialne, ale w bardzo długim okresie. Najczęściej upadłość konsumencka to jednorazowe zdarzenie w życiu dłużnika. Od tego momentu rozpoczyna się pełna restrukturyzacja zadłużenia. Dłużnik otrzymuje szansę na rozpoczęcie normalnej codzienności, bez problemu rosnących odsetek karnych. Wniosek o upadłość konsumencką zgłasza się zwyczajowo do sądu rejonowego. Po rozpatrzeniu wniosku konsument otrzymuje nadzór syndyka, przez którego następuje całkowita likwidacja dotychczasowego majątku na rzecz uregulowania roszczeń pożyczkodawców. W rozprawie o upadłość konsumencką ustala się optymalne warunki spłaty pozostałych zobowiązań w taki sposób, aby dłużnik wyszedł na życiową prostą. Sądy w upadłości konsumenckiej nie zabierają absolutnie wszystkiego. Dłużnik z masy upadłościowej otrzymuje pieniądze pozwalające na wniesienie podstawowych opłat za lokal mieszkalny i inne dobra codzienne. Sąd w niektórych przypadkach eliminuje nadmierne zadłużenie.

Najważniejsze elementy występujące w upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka trwa w Polsce latami. Bardzo często dochodzi do sytuacji, że dłużnik przenosi się z interesami za granicę. Można zrealizować upadłość konsumencką w innych krajach zgodnie z międzynarodowymi umowami. Dłużnik przedstawia w upadłości konsumenckiej absolutnie cały majątek. Każde mało etyczne zachowanie, ukrywanie dochodów i majątku prowadzi do anulowania procesu upadłości. Uczciwość opłaca się dłużnikowi, ponieważ po pewnym czasie przechodzi z długu niemożliwego do spłaty do normalnych warunków. Upadłość konsumencka wprowadza też system wykonywania sprawozdań. Dłużnik przedstawia najczęściej w formacie rocznym sprawozdanie z wykonania planu spłaty. Uczciwość w upadłości konsumenckiej jest kluczowa dla uregulowania spraw z wierzycielami. Przed upadłością konsumencką warto skonsultować wszystkie za i przeciw z niezależnymi ekspertami zajmującymi się restrukturyzacją zadłużenia. Czy uważasz narzędzie upadłości konsumenckiej za szansę, czy raczej za zagrożenie?

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.