Za co bank pobiera prowizję kredytową? Udzielanie kredytu wiąże się dla banku z poważną pracą i wymaga poniesienia odpowiednich nakładów finansowych. Bank ponosi koszt pracy pracowników bankowych zajmujących się udzielaniem kredytów hipotecznych, koszt marketingu kredytów, a także rozmaite inne koszty (np. koszt utrzymania odpowiednich lokali czy pojazdów). Wszystkie te koszty pokrywa klient, płacąc prowizję kredytową. Tak więc według banku prowizja kredytowa jest zwrotem ponoszonych przez niego kosztów związanych z udzielaniem kredytu. W praktyce bank tak kalkuluje wysokość prowizji, aby na tym jeszcze zarobić.

Obliczenie ponoszonych przez bank kosztów związanych z udzielaniem kredytu byłoby bardzo trudne i pracochłonne, dlatego też banki ustalają wielkość prowizji kredytowej arbitralnie. W tym zakresie nie ma żadnych reguł, jedne banki bardziej myślą o zysku i pobierają wysoką prowizje, inne - chcą zyskać większą liczbę klientów i obniżają ją. W okresach, kiedy liczba chętnych do zaciągania kredytów hipotecznych maleje (np. w czasie letnich wakacji), część banków ogłasza promocje, niektóre nawet przejściowo rezygnują z pobierania prowizji kredytowej.