Większość banków w celu dostosowania się do zmian na rynku i rosnącej roli MSP dokonała zmian w strukturach organizacyjnych, wyodrębniając jednostki zajmujące się kredytowaniem tych firm. Stworzone zostały odrębne procedury i przygotowano specjalne oferty. W warunkach dużej konkurencji na rynku usług bankowych małym firmom prezentowane są całe pakiety usług. Są to na przykład specjalne warunki obsługi rachunku bieżącego z możliwością skorzystania z limitu kredytowego oferowane przez banki nowym klientom w zamian za przeniesienie do nich całości lub większej części obrotów.