Z każdym rokiem oferty kredytowe stają się przystępniejsze dla zainteresowanych nimi osób. Oznacza to przede wszystkim niższe koszty związane z ich przyznaniem oraz spłata, czyli niższe oprocentowanie. Jest to związane przede wszystkim z tym, iż oczekiwania klientów w stosunku do kredytów rosną z każdym rokiem, banki więc starają się im sprostać, a konkurencja na rynku usług bankowych także wymusza zmiany.

Obecnie oprocentowanie wielu kredytów gotówkowych jest znacznie niższe niż kilka lat temu. Dla banku oznacza to przede wszystkim niższy zarobek, jednakże w związku z ułatwieniami w dostępie do kredytów rośnie ilość osób zaciągających tego typu zobowiązania. Dlatego też banki nie mogą narzekać na zarobki związane z kredytami, jednakże wymaga to od nich nieco większej ilości pracy ze względu na konieczność obsługi znacznie większej ilości umów.