Dopiero po zbadaniu naszej zdolności kredytowej, otrzymamy ofertę. Dowiemy się z niej, jakie jest oprocentowanie kredytu, prowizja, wysokość miesięcznej raty czy całkowity koszt kredytu. Powinniśmy otrzymać także informację o wysokości RRSO. Na podstawie tych parametrów dowiemy się tego, co dla nas najważniejsze, czyli ile zapłacimy za kredyt.

W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na wysokość oprocentowania i prowizji. Oprocentowanie to nic innego jak suma marży, jaką pobierze od nas bank oraz wskaźnika WIBOR(R). Możemy spotkać się z oprocentowaniem stałym bądź zmiennym. W przypadku oprocentowania stałego nasz harmonogram spłat nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytu, Natomiast w przypadku oprocentowania zmiennego harmonogram będzie się zmieniał, gdyż to oprocentowanie jest zależne od wahania stóp procentowych obowiązujących na rynku. W tym przypadku bank będzie aktualizował harmonogram rat, gdy stopy procentowe znacznie się zmienią.

Prowizja natomiast to opłata pobierana przez bank w zamian za to, że udzielił nam kredytu. Może być ona płatna jednorazowo lub rozłożona na raty. Bank ustala ją indywidualnie, jednak ale może jej też nie pobierać w ramach promocji.

Analizując najkorzystniejsze warunki, nie zapomnij uwzględnić również innych kosztów kredytu, które mogą być ukryte ale znacznie wpływać na wysokość raty.