Na co można przeznaczyć otrzymaną kwotę?

Umowa zawierana pomiędzy bankiem a osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej kredytobiorcą, musi zostać uzgodniona i zaakceptowana przez obie strony. Dokument zobowiązuje bank do przekazania wnioskowanych środków finansowych we wcześniej ustalonej walucie, na określony cel. Klient z kolei zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych pieniędzy w ratach obciążonych prowizją oraz odsetkami. Starając się o kredyt hipoteczny musimy przede wszystkim bardzo dokładnie zastanowić się nad celem, na jaki przeznaczymy otrzymaną kwotę. Dla wielu może wydać się to dziwne, gdyż sama nazwa wskazuje na to, że tego typu kredyty przeznaczone są przede wszystkim na zakup nowego domu lub mieszkania. Niekoniecznie. Otrzymaną gotówkę można spożytkować także na zakup działki, lub remont itd. Kredyty hipoteczne, ze względu na ich przeznaczenie, dzielimy na kilka poddstawowych grup, do których należą klasyczny kredyt hipoteczny, którego przeznaczeniem jest zakup nowego mieszkania. Uzyskana kwota kredytu przelewana jest przez bank na konto sprzedawcy, także kredytobiorca nie dostaje gotówki do ręki. Kolejnym rodzajem kredytowania hipotecznego jest kredyt budowlano- hipoteczny. Cechuje się tym, że pieniądze otrzymane w wyniku kredytowania, wypłacane są w ratach. Banki przyznają ten kredyt w przypadku, kiedy nieruchomość jest dopiero w trakcie budowy. Kredyty konsolidacyjne z kolei skutecznie łączy wcześniej zaciągnięte, niespłacone zresztą zobowiązania, w jeden. Kredytem refinansowym nazywamy możliwość skorzystania z opcji przeniesienia kredytu do innego banku. Każdy kredyt hipoteczny możemy podzielić także na te, wypłacane w złotówkach oraz w obcej walucie.

WIBOR, LIBOR...ale o co chodzi?

Kredyty hipoteczne obciążone są wieloma kosztami. Na ich wysokość wpływają między innymi oprocentowanie, którego wysokość w znacznej mierze zależy od wysokości stóp procentowych WIBOR dla kredytów zaciąganych w złotówkach oraz LIBOR dla kredytów we frankach szwajcarskich, jak również od polityki wewnętrznej banku. Oprocentowanie w tym przypadku jest zarówno stałe jak i zmienne. Kolejne koszty związane są z opłatami przygotowawczymi oraz prowizją, które ustalane są z bankiem zaraz na początku podpisywania umowy. Na ich wysokość wpływa przede wszystkim stawka kredytowa. Kredyty hipoteczne wiążą się również z ubezpieczeniem jeszcze przed ustanowieniem hipoteki, a każda składka jest wliczana bezpośrednio w ratę kredytu. Bardzo istotny w przypadku tego typu kredytowania wydaje się także wkład własny. Im większy, tym bardziej maleje suma kredytu jak i wysokość płaconych rat.